adwokat

adwokat 603627590

Słupsk, kancelaria adwokacka Słupsk.

Adwokat Słupsk świadczy usługi prawnicze w zakresie: Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego; Prawa Cywilnego (w szczególności poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii oraz reprezentowanie w toku postępowania przed sądami, pomoc przy sporządzaniu umów, uczestniczenie w negocjacjach oraz pomoc w windykacji należności); Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego (w szczególności poprzez udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie m.in. w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz w sprawach związanych z opieką i kuratelą); Prawa Karnego (w szczególności poprzez reprezentowanie przed organami postępowania przygotowawczego oraz w toku postępowania sądowego); Kancelaria Adwokacka Prawa Administracyjnego (w szczególności poprzez sporządzanie pism oraz reprezentowanie w toku postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego); Kancelaria Adwokacka Prawa Gospodarczego (w szczególności poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii oraz reprezentowanie w toku postępowania przed sądami, pomoc przy sporządzaniu umów, uczestniczenie w negocjacjach oraz pomoc w windykacji należności); Świadczona pomoc prawna może przybierać postać poradnictwa prawnego, reprezentowania w poszczególnych sprawach oraz stałej obsługi. Adwokat Słupsk proponuje dogodne dla Państwa formy rozliczeń ( wynagrodzenie ryczałtowe, rozliczenie godzinowe). Istnieje również możliwość ustalenia wynagrodzenia z tzw. premią za sukces, gdzie obok wynagrodzenia podstawowego dodatkowo premiowane jest pozytywne zakończenie prowadzonej sprawy. "Jest rzeczą oczywistą, że jeśli prawo pisane nie odpowiada rzeczywistości, należy odwołać się do prawa powszechnego i do poczucia prawości jako rzeczy bardziej sprawiedliwej. " - Arystoteles